Liigu edasi põhisisu juurde

Teadusel on tuhat tahku. Avastage neid TeadusELU veebilehe kaudu, mis tutvustab Tallinna Ülikooli teadlaste töid ja teadmisi

Kes vastutab isesõitva auto avarii eest?

Isesõitvate autode kasutuselevõtuga loodetakse vähendada liiklusõnnetusi, optimistlikud prognoosid lubavad seda teha lausa 90 protsendi võrra. Selliste autode täieliku kasutuse eelduseks on aga seadusandluse kohandamine ning arutelu inimese vastutuse üle.

Intervjuu: kuidas muutub liiklus?

Isesõitvate autode puhul on jalakäijad liikluses praegusest palju paremini kaitstud, ütleb TTÜ automehaanika professor Jüri Lavrentjev.

Milliseid mõjutusi toob kaasa isesõitva auto ilmumine liiklusesse?

Metoodika: kuidas need tulemused saadi?

Suurte rahvusvaheliste võrdlusuuringute puhul on eriti oluline, et uuring oleks eri riikides läbi viidud võimalikult ühtemoodi. Uurimaks kiusamist tudengite seas, viisid teadlased läbi veebipõhise küsitluse.

Küsitleti bakalaurusetudengeid Argentiina, Eesti, Soome ja Ameerika Ühendriikide ülikoolidest. Vastanuid oli kokku:
Argentiinas – 969 inimest
Eestis – 1053 inimest
Soomes – 4403 inimest
USAs – 2082 inimest

Kuidas mõjutab kultuuriruum koolikiusamist?

Pilt: Pixabay

Tallinna Ülikooli teadlaste osalusel läbi viidud uuring, mis võrdles ülikoolikiusamist eri maades, püüdis leida ka seoseid riigi kultuuriruumi ja kiusamise vahel.