Liigu edasi põhisisu juurde

Represseeritute lood arendavad haridust

Represseeritute lood arendavad haridust

Kogu Me Lugu

Sihtasutus Unitas talletab koostöös Tallinna Ülikooli õppejõudude ja üliõpilastega projekti „Kogu Me Lugu“ raames videointervjuude formaadis tagakiusatud eestlaste lugusid, et kasutada neid üldharidusõppe täiendmaterjalidena.

Olen sündinud Tomski oblastis ja kuna ma ei ole Eestit näinud siis ma pole sellest ka puudust tundnud,“ nii võttis Elmar Gams, üks intervjueerijatest ning Tallinna Ülikooli ajalootudeng kokku ühe oma kõige huvitavama läbiviidud intervjuu põhisõnumi. Gamsi sõnul on üldine ajalooline narratiiv Eestis pigem selline, et kõik küüditatud inimesed ootasid pikisilmi aega, millal Eestisse tagasi saaks tulla. Intervjuud on aga näidanud, et päris nii ei olnud, sest juba mujal sündinud pereliikmed ei pruukinud aru saada, mida vaba Eesti üldse tähendab.

Projekt on tegutsenud juba neli aastat ning selle aja jooksul on läbi viidud kümneid intervjuusid. Kuna üks peamisi fookusi on just küüditatud ja Eestist lahkunud inimeste lugude jutustamisel, on projekti raames intervjueeritud väliseestlasi nii USAs, Soomes kui ka Venemaal, rääkimata lugude kogumisest Eesti enda eri paikades. USAs viisid osa intervjuusid läbi riigi kirdeosas, Massachussetsis asuva Williams College’i üliõpilased.

Tehtavaid intervjuusid on võimalik kasutada koolides erinevatest represseerivatest ajalooperioodidest või inimõigustest jutustavate tundide ilmestamiseks.

Loomulikult nõuab selline suur projekt ka suuri rahasid – suures osas on projekt üles ehitatud Euroopa Liidu fondide toel, sekka mõningad annetused. EL-ist raha saamise üheks eelduseks oli just see, et tehtavaid intervjuusid oleks võimalik kasutada koolides erinevatest represseerivatest ajalooperioodidest või inimõigustest jutustavate tundide ilmestamiseks.

Tallinna Ülikoolist on projektis osalenud üliõpilased, kes õpivad noorsootöötajaks või õpetajaks, samuti suhtekorralduse- ning ajalootudengid. Lisaks üliõpilastele on kaasa löönud Tallinna Ülikooli mõjukad õppejõud, näiteks ERRist tuntud meediaõppejõud Indrek Treufeldt, kes koolitas intervjueerijaid või ajaloodidaktika ehk ajaloo õpetamise pedagoogika spetsialist ja lektor Mare Oja. Viimane on ka aktiivselt tegelenud ajalootudengite programmi kaasamisega.

Projekti kutsus ellu sihtasutus Unitas, mis loodi 2008. aastal, eesmärgiga teadvustada totalitaarsete režiimide ja ideoloogiate inimvaenulikkust ning tegeleda sellealase aktiivse teavitustööga. Unitase asutajaliikmeteks on Mart Laar, Meelis Niinepuu ning Damian von Stauffenberg. Hetkel on sihtasutuse juht Sandra Vokk.